Hjem

Velkommen hos Lægerne i Gørding I/S

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Hvem-ervi-ikonHVEM ER VI

SelvbetjeningSKRIV TIL LÆGEN

Find_vejFIND VEJ

  • Læge Malene Nyborg Jull Ørtoft er fortsat ejer af klinikken - sammen med:
  • Læge Karolina Szmuda-Kaszkowiak, medejer pr. 01.01.20.  Karolina er på barselsorlov fra d. 1. februar til ca. midt i september
  • Læge Anna Malene Richert er fortsat vikar i 2020

Klinikken er stadig ÅBEN FOR TILGANG af nye patienter

➡ HUSK!

Det er i øjeblikket ikke muligt at bestille tid til undersøgelse hos en læge eller sygeplejerske Vivi Løvfelt Carlsen via Selvbetjening

Det er muligt at skrive en e-mail til lægen via Selvbetjening

Det er muligt at bestille medicin via Selvbetjening (man kan også bruge app'en: 'medicinkortet' eller 'FMK', som samarbejder med sundhed.dk).

[Corona - covid19]

Hvis du er ramt af feber, hoste, ondt i halsen, åndenød eller andre symptomer på forkølelse eller influenza, skal du ikke møde op i Klinikken. Vi vil i stedet bede dig RINGE til os.

Se i øvrigt her:  http://coronasmitte  http://coronaprover

 

    • N Y H E D E R  fra klinikken (opdateret 21.02.20)
  • Karolina Szmuda-Kaszkowiak har indgået kompagniskab med Malene Jull Ørtoft pr. 01.01.20 og er dermed medejer af klinikken
  • Karolina er gået fra på barselsorlov pr. 01.02.20

Beroligende medicin og sovepiller
Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelser af sovepiller, stærke smertestillende og beroligende medicin. 

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning: Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, med mindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller pr. telefon.”
Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, stærke smertestillende og beroligende medicin i konsultation på klinikken, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
Undtagelse for ovenstående er: Kræftramte eller sengeliggende patienter samt patienter som får doseret medicin af hjemmeplejen.