Hjem

Velkommen hos Lægerne i Gørding

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Hvem-ervi-ikonHVEM ER VI

SelvbetjeningSKRIV TIL LÆGEN

Find_vejFIND VEJ

  • Malene Nyborg Jull Ørtoft er fortsat ejer af klinikken pr. 01.01.19
  • Læge Karolina Szmuda-Kaszkowiak er genansat fra 01.01.18 forud for kompagniskab i klinikken
  • Læge Anna Malene Richert er fortsat vikar i 2019
  • Uddannelseslæge Mette Wold Eriksrud er i klinikken i perioden september 2019 til februar 2020

Klinikken er, pr. den 03.02.18, ÅBNET FOR TILGANG af nye patienter.

➡ HUSK!

Det er muligt at bestille tid til undersøgelse hos en læge eller sygeplejerske Vivi Løvfelt Carlsen via Selvbetjening

Det er muligt at skrive en e-mail til lægen via Selvbetjening

Det er muligt at bestille medicin via Selvbetjening (man kan også bruge app'en: 'medicinkortet' eller 'FMK', som samarbejder med sundhed.dk).

 

    • N Y H E D E R  fra klinikken (opdateret 13.09.19)
  • Uddannelseslæge Mette Wold Eriksrud er i klinikken i perioden september 2019 til februar 2020, se under Hvem er vi
  • Social- og Sundhedsassistent Mette Frost er ansat i klinikken per 1. marts 2019. Mette skal passe telefonen og også lave forskellige undersøgelser i klinikken. Se under Hvem er vi
Beroligende medicin og sovepiller
Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelser af sovepiller, stærke smertestillende og beroligende medicin.
Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:
Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, med mindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller pr. telefon.”
Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, stærke smertestillende og beroligende medicin i konsultation på klinikken, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Undtagelse for ovenstående er: Kræft eller sengeliggende patienter samt patienter som får doseret medicin af hjemmeplejen.