Asthma og inhalationsbehandling

Inhalationsbehandling

Det er vigtigt at skelne mellem to slags inhalationsbehandling af astma, nemlig:

Forebyggende behandling (oftest binyrebarkhormon)

Anfaldsbehandling (Bricanyl, Ventoline, Salbuvent m.fl)

Forebyggende behandling (binyrebarkhormon)

(Medicinen er som regel i brun pakning).

Skal tages hver dag, som regel 2 gange dagligt (morgen og aften). Den fulde virkning af behandlingen kommer først i løbet af 2-4 ugers tid. Man kan ikke forvente nogen effekt af en enkelt inhalation, så man skal ikke vente med binyrebarkhormon-inhalation indtil man får astma-symptomer. Det skal tages fast også i symptomfrie perioder!

Hvornår skal jeg øge dosis af binyrebarkhormon?

Dosis skal fordobles (for eksempel 2 sug 2 gange dagligt istedet for 1 sug 2 gange dagligt) ved optræk til forkølelse eller andre luftvejssygdomme samt 1-2 uger før evt. pollen-sæson, hvis du har pollen-allergi. Hvis du i en periode har stort behov for anfaldsbehandling (må tage mange doser af den blå medicin), bør dosis ofte fordobles.

Det varer flere dage før der er virkning af øget dosis. Dosisøgning hjælper derfor ikke på et akut astma-tilfælde, men kan måske forhindre at astma-tilfældet bliver langvarigt eller alvorligt.

Kontakt lægen så snart som muligt ved behov for ændring af steroid-dosis.

Efter aftale med lægen kan dosis reduceres til det normale når du igen er symptomfri eller pollen-sæsonen er overstået.

Anfaldsbehandling (Bricanyl, Ventoline, Salbuvent m.fl)

(Medicinen er som regel i blå pakning)

Skal ikke tages fast, kun ved behov, enten pga. astma-symptomer eller umiddelbart før aktiviteter som erfaringsmæssigt udløser astma, f.eks. sport, cykling i koldt vejr o.l.

Hvorfor skal inhalationen gentages efter 5-10 minutter?

Det er ofte en fordel af gentage inhalationen efter 5-10 minutter, hvor den første inhalation har åbnet luftvejene lidt, således at det andet sug nemmere kommer “ned i lungerne”, og dermed virker bedre. Af samme årsag kan det være en fordel at tage en “blå spray” 5-10 minutter før binyrebarkhormon i perioder med astma-symptomer.

Hvor tit må jeg tage inhalation af “blå” spray?

Der er ikke noget egentligt maksimum, nogle kan have behov for inhalation 6-8 gange i løbet af dagen, men ved for hyppig anvendelse kommer der bivirkninger (hjertebanken og evt. rysten på hænderne), og du bør kontakte læge ved stigende behov for inhalation samt hvis medicinen ikke hjælper som den plejer.

I disse tilfælde skal antallet af steroid-inhalationer (brun pakning) som regel fordobles som nævnt ovenfor.