Forhøjet blodtryk

Er det en sygdom?

Nej, forhøjet blodtryk er ikke en sygdom som for eksempel sukkersyge. Man kan som regel ikke mærke at blodtrykket er forhøjet og ofte er man iøvrigt helt rask.

Forhøjet blodtryk er en tilstand hvor der er øget risiko for senere i livet at få problemer med helbredet, hvis ikke blodtrykket sænkes med medicin eller anden behandling. Det er særligt en øget risiko for blodprop i hjernen (slagtilfælde) samt dårligt hjerte, som man kan reducere ved at behandle et højt blodtryk.

Hvorfor har netop jeg fået forhøjet blodtryk?

Det kan man normalt ikke give en god forklaring på. Ca. 10% af befolkningen får højt blodtryk, og man ved at risikoen er højere hvis ens nære slægtninge har forhøjet blodtryk, men det behøver ikke at være arveligt. Hos de fleste patienter er årsagen altså ukendt. Mange tror at forhøjet blodtryk skyldes stress eller usund levevis, men det er faktisk sjældent. De fleste patienter med forhøjet blodtryk er i øvrigt raske, og har en almindelig levevis.

Hvad med tobak?

Rygning giver ikke forhøjet blodtryk i sig selv, men det er jo ikke sundt og tobaksrygning øger risikoen for komplikationer ved forhøjet blodtryk, så det vil være en god ide at holde op eller i hvert fald reducere forbruget. Jeg ved godt at det ikke er let!

Skal jeg tage tage medicin hele livet?

Hos de fleste patienter skal behandlingen fortsætte i mange år, men hos nogle patienter kan man forsøge at reducere eller helt ophøre med medicinsk behandling efter 1-2 år. Det er dog herefter vigtigt fortsat at kontrollere blodtrykket hver 6-12 måned, fordi blodtrykket kan stige igen.

Hvorfor angives to tal for for blodtrykket (fx. 210/110)?

Det laveste tal er hviletrykket i kredsløbet, og det høje tal er hjertets arbejdstryk (=det tryk som hjertet skal præstere for at pumpe blod ud i legemspulsåren).

Hvor højt må blodtrykket være?

Det er lidt forskelligt fra patient til patient, men generelt er målet at holde blodtrykket under 165/90. Hos nogle patienter kan lidt højere værdier dog accepteres.

Hvor tit skal jeg komme til kontrol?

Det vil være individuelt, men hyppigt i starten af behandlingen, når medicin-dosis skal justeres. Når blodtrykket ligger stabilt bør du komme til kontrol hver 3-6 måned efter aftale. Ca. en gang om året skal du på laboratoriet til kontrol af blodprøver samt hjertekardiogram.

Når du kommer til kontrol bør du komme i så god tid, at du kan sidde 20 minutter i venteværelset før du kommer ind, da blodtrykkes skal måles i hvile.

Kan jeg ikke prøve at holde en pause med medicinen når blodtrykket er blevet normalt?

Det er som regel en dårlig ide, fordi blodtrykket jo netop holdes nede af medicinen og ofte vil stige igen når man ophører med medicin, i hvert fald i løbet af nogle måneder. Du bør tale med mig før du eventuelt forsøger at holde pause med den blodtrykssænkende medicin.

Hvad hvis jeg får bivirkninger af medicinen?

Så må du huske at nævne det for mig ved kontrolbesøg. Jeg tilstræber at du ikke skal have gener af den medicin som du får mod forhøjet blodtryk, og der findes som regel flere behandlingsmuligheder.

Hvad kan jeg selv gøre for at sænke blodtrykket?

Når blodtrykket er så højt at det kræver behandling med medicin kan man sjældent selv gøre noget ved det.

Det vil dog ofte hjælpe at slanke sig hvis man er overvægtig, ligesom motion er gavnligt. Lakrids bør undgås i større mængder (mere end en pakke lakrids om dagen), men et moderat lakrids-forbrug betyder ikke noget.

Hvis du har spørgsmål eller problemer med medicinen er du velkommen til at kontakte mig telefonisk eller i konsultationen.