HIB-vaccination, hvorfor?

Meningitis

Bakterien Haemophilus influenzae (forkortet HIB) kan forårsage alvorlig sygdom hos spædbørn. Det drejer sig først og fremmest om meningitis samt strubelågsbetændelse (epiglottis).

Større børn bliver sjældent syge, og voksne får næsten aldrig alvorlig sygdom med denne bakterie – de er blevet immune.

HIB-meningitis er en alvorlig sygdom, og der kan komme følgetilstande, hyppigst hørenedsættelse.

Ved at vaccinere mod HIB kan denne form for meningitis undgås. I Finland, hvor man begyndte tidligt med vaccination har man næsten udryddet alvorlige HIB-sygdomme. I Danmark faldt antallet af HIB-meningitis fra 70 tilfælde om året i 1993 til kun 8 tilfælde i 1994 efter indførelsen af HIB-vaccination! Hvis alle børn bliver vaccineret vil sygdommen også udryddes i Danmark.

Bivirkninger

Der er kun få og lette bivirkninger til HIB-vaccination. Der kan komme lidt rødme og hævelse svarende til injektionsstedet, evt. let feber i løbet af det første døgn. Ekstremt sjældent kan der forekomme feberkramper (pga. temperaturstigning).

Bemærk

HIB-vaccination beskytter ikke mod andre former for meningitis, og trods navnet har denne sygdom ikke noget med almindelig influenza at gøre.

Vaccinationsprogram

HIB-sygdomme er mest alvorlige for små børn. Heldigvis er nyfødte børn beskyttet af moderens antistoffer de første måneder efter fødslen. Derfor gives vaccinationen sammen med Di-Te-Pol vaccinationen når barnet er 5 og 6 måneder. Den sidste vaccination gives når barnet er 15 måneder.