Modermærker og kræft

Modermærker

Næsten alle mennesker har brune modermærker, men antallet svinger fra person

til person. Kun en ud af hundrede nyfødte har et synligt modermærke. Disse medfødte

moder-mærker er som regel større end modermærker, der kommer senere i livet,

og de bliver ofte behårede med tiden.

I ti års-alderen har man i gennemsnit fået 2-3 modermærker. Ved slutningen af

puberteten og op til 30 års-alderen får man 25-30 modermærker, men der er stor

variation i antallet hos den enkelte.

Fra 30 års-alderen aftager antallet af modermærker, og gamle mennesker har i

gennemsnit kun 5 tilbage.

Det almindelige modermærke gennemgår altså en udvikling livet igennem.

Forandringer i normale modermærker sker langsomt i løbet af måneder eller år.

Modermærkekræft – malignt melanom

Modermærker kan udvikle sig til kræft, det man kalder malignt melanom. Antallet

af personer, der får malignt melanom, har gennem årene været stigende.

I begyndelsen af 1970’erne fandt man ca. 320 nye tilfælde om året i Danmark.

I begyndelsen af 1990’erne var tallet steget til ca. 800 nye tilfælde om året.

Når der udvikles kræft i et modermærke, kommer der som regel tydelige ændringer

i vækst, farve og form af modermærket på et tidspunkt, da det er muligt at

helbrede kræften.

Chancen for helbredelse er steget gennem de sidste 20 år. Chancen for at være i

live fem år efter behandlingen er således steget fra knap 70% i 1967 til 80% i 1990.

Denne forbedrede overlevelse skyldes først og fremmest, at patienterne kommer

tidligere til behandling.

Hvad skal man se efter?

De naturlige forandringer i modermærker sker langsomt i løbet af måneder eller år.

Den unormale vækst er meget hurtigere.

Ethvert modermærke, der forandrer sig i løbet af uger eller få måneder, bør

vække mistanke. Det er forandringer i forhold til de øvrige modermærker,

man skal lægge mærke til.

Tal med lægen når:

· Der kommer vedvarende kløe eller ændret fornemmelse i et modermærke

· Modermærket er større end 1 centimeter

· Modermærket bliver ved med at vokse

· Modermærkets omrids bliver uregelmæssigt som et landkort

· Farven varierer inden for modermærket og der opstår sorte eller blå nuancer

· Huden bliver rødlig i en bræmme omkring modermærket

· Modermærket danner skorpe eller bløder

Forebyggelse

Man ved ikke med sikkerhed, hvorfor hyppigheden af modermærker stiger. Solen

spiller en rolle. Pludselige, kraftige solpåvirkninger, som medfører solskoldning, ser

ud til at kunne fremme omdannelse af et modermærke til kræft.

Undgå derfor solskoldning

· Ved at begrænse solbadning først på sommeren eller på ferier i syden.

· Ved at bruge solcreme indtil huden er brun.

· Ved at undgå, at børnene får for megen sol.