Medicintilskud 

I Danmark bliver en væsentlig del af dine udgifter til lægemidler betalt af regionen i form af generelle og individuelle medicintilskud. Når du handler på apoteket bliver den tilskudsberettiget del automatisk trukket fra prisen. Prisen afhænger af hvor du er i din CTR-periode. Perioden starter første gang du køber et tilskudsberettiget lægemiddel på apotektet. Du starter forfra når der er gået 1 år fra første gang du købte tilskudsberettiget medicin.

Klik her for at se mere om Medicintilskudsgrænser

Generelt tilskud

En del receptpligtig medicin har generelt tilskud - dvs. at tilskudet er knyttet til lægemidlet og udbetales til alle patienter. Der er dog nogle lægemidler der har klausuleret tilskud. Her er det kun visse patientgrupper eller patienter der får tilskud til lægemidlet. 

Individuelle tilskud 

Individuelle tilskud knyttes til dig personligt. Det er din læge der vurderer dine behov og som kan søge individuelle tilskud. 

Det individuelle tilskud kan fx være i form af enkelttilskud, forhøjet tilskud eller terminaltilskud. 

Klik her for at læse mere Medicintilskud - generelle forhold