Priser

  Atester           Priser  inkl.moms           
Motorattest kr. 500,-
Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed kr. 500,-
Varighedserklæring kr. 625,-
Mulighedserklæring kr. 650,-
Værgemålsattest Beregnes efter tidsforbrug.
P-kort invalidering kr. 300,-
Handikapskilt kr. 300,-
Sikkerhedssele, Fritagelse kr. 300,-
Medicinattest, lande uden for Schengen kr. 500,-
Helbredsattest for jernbanepersonale kr. 1000,-

 

Øvrige ydelser   Priser inkl. moms      
Ansøgning om enkelttilskud kr. 300,-       
Journal udskrift kr. 250,-   
   

 Udover ovennævnte findes der et større antal attester og erklæringer. Ring til lægehuset for oplysning om øvrige priser.